Hoofdstuk 5/gevaarherkenning/ezelsbruggen

Gevaarherkenning

REMMEN is flink snelheid verminderen of zelfs stoppen (bij direct gevaar)

doe je bij dieren, kinderen. bal, ballon, vlieger.

Drempel vlak voor je. Gevaarlijke situatie vlak voor je.

Wordt je zicht belemmerd voor een bocht. Vrachtwagen als tegenligger. Twijfelsituatie.

GAS LOSLATEN dat wil zeggen extra attentie en voorbereid zijn op andere gedragskeuze (bij latent gevaar)

doe je bij bocht in de verte en er komt niets aan. Drempel in de verte. Tegenligger in de verte. Besneeuwde weg met een tegenligger. Waarschuwingsbord.

NIETS DOEN dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid

Gebeurt er niets? Zie je niets? Dan doe je niets. Rijd je 20 km p/u dan doe je 90% van de gevallen niets

 

OM VAN BUITEN TE LEREN,

Wel parkeren in parkeervak, niet op de rijbaan.

In parkeervak geldt verbodsbord niet.

Groot licht, blauw, alleen in de nacht.

Stadslichten oftewel parkeerlichten

Jij bent tijdens EXAMEN altijd een personenauto.

Op woonerf voor auto, bromfiets en snorfiets maximumsnelheid van 15 kilometer per uur.

Recht doorgaand verkeer op dezelfde weg, vanuit dezelfde richting, gaat voor het afslaand verkeer.

Korte bocht, gaat voor lange bocht.

Op een gelijkwaardig kruispunt geef je voorrang aan bestuurders van rechts.

Volgafstand 2 seconde regel

Bij haaientanden geef je alleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Tram stopt voor dieren (namelijk zebra en haaientanden)

Als in de verte een file waargenomen wordt dan waarschuwingslichten aanzetten en tijdig afremmen.

Gevaarherkenning
Gevaarherkenning is een van de belangrijkste onderdelen in het verkeer. Het leert je hoe je moet handelen in een verkeerssituatie. Als je nog nooit achter het stuur plaats hebt genomen kun je twijfelen over wat te doen. Gevaarherkenning is bedoeld dat je zo veilig mogelijk de weg op kunt. Maar wat houdt gevaarherkenning in? Welke gevaarlijke situaties kunnen zich voordoen in het verkeer? En hoe moet je handelen op de juiste manier?
Het doel van gevaarherkenning
Het doel van gevaarherkenning is dat je zo veilig mogelijk de weg op kunt. Met gevaarherkenning zorg je ervoor dat je gevaarlijke situaties zo snel mogelijk leert herkennen, zodat je deze altijd kunt vermijden of op tijd op de juiste manier kunt handelen. Omdat je in het verkeer nooit precies weet wat kan gebeuren zijn er drie tips die je kunt gebruiken als het gaat om gevaarherkenning
Hoe te handelen bij gevaar
Elke situatie in het verkeer is anders, hoe weet je dus hoe je moet handelen? Bij gevaarherkenning zijn er drie dingen die je kunt doen: remmen, gas loslaten of niets doen. Maar in welke situatie pas je een van de opties toe?

Je kiest voor remmen als je flink snelheid moet verminderen of zelfs moet stoppen. Dit doe je als er sprake is van zwakkere of instabiele verkeersdeelnemers. Ook moet je remmen als er sprake is van tegenliggers, vooral op een smalle weg. Je moet verder ook remmen als er obstakels zijn op de weg, als er werkzaamheden worden uitgevoerd, bij een gevaarlijke kruising, als je een drukke woon- of winkelgebied nadert of als er sprake is van scherpe bocht.

Voor gas loslaten kies je als er een mogelijk gevaar is, maar het gevaar nog niet direct zichtbaar is. Daarvan is sprake wanneer het verkeersbeeld voor gevaarherkenning ervoor zorgt dat je de situatie niet helemaal vertrouwt, maar je die wel goed kunt overzien. Bovendien dient er geen sprake te zijn van direct gevaar en heb je je snelheid al aangepast aan de situatie.

Tenslotte kan er binnen gevaarherkenning sprake zijn van situaties waarin je helemaal niets hoeft te doen. Hier kun je de situatie goed overzien en er is geen sprake van direct gevaar. Er moet ook voldoende ruimte voor jou zijn om je handeling uit te voeren. Als er dus niks aan de hand is kies je voor niks doen.