Hoofdstuk 1/verkeersborden,pakeren en stilstaan

CATEGORIEËN VERKEERSBORDEN (TAAL VAN DE WEG)

Serie A : Snelheid
Serie B : Voorrang
Serie C : Gesloten verklaring
Serie D : Rijrichting
Serie E : Parkeren en stilstaan
Serie F : Overige geboden en verboden
Serie G : Verkeersregels
Serie H :Bebouwde kom
Serie J : Waarschuwing
Serie K :Bewegwijzering
Serie L : Informatie
De verkeersborden zijn dus opgedeeld in een flink aantal series en categorieën, en dan bestaan er in Nederland ook nog allerlei verkeersborden voor op het water, de spoorwegen en luchthavens. Op deze website behandelen wij echter alleen de verkeersborden voor de automobilisten, bromfietsers en fietsers, het algemene verkeer dus.

STOP: verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg. Minimaal 2 sec wachten STOPSTREEP

Een stopbord is een verkeersbord. De bestuurder die het bord nadert moet stoppen en moet voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg. Het bord komt dus voor bij het naderen van een voorrangsweg of voorrangskruispunt. Stoppen houdt in dat het voertuig echt tot stilstand moet komen. Het bord wordt gebruikt om in gevaarlijke situaties het verkeer af te remmen.
Het bord gaat altijd gepaard met een vlak voor de kruising dwars over de weg aangebrachte stopstreep, dáár waar men dient te stoppen. Het bord wordt voorafgegaan door het normale driehoekige voorrangsbord, dat enige tientallen meters vóór het stopbord is geplaatst.

Eenvoudige uitleg: Hier mag je niet parkeren of stil staan, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat. Je mag hier dus ook niet even iemand afzetten o.i.d. Verboden stil te staan betekent hetzelfde als een gele doorgetrokken streep. EZELSBRUG X IS NIKS

Hier mag je niet parkeren, maar wel laden en lossen en iemand in en uit laten stappen (1 seconde werk) Parkeerverbod Betekent hetzelfde als een gele stippen lijn.

Gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen, alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicapten voertuigen.

Voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg.


Haaientanden zie je op het wegdek. Het zijn vaak witgeschilderde driehoeken. De betekenis van de haaientanden is: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Het gaat om de bestuurders, dus de voetgangers doen niet mee. In veel gevallen zie je de haaientanden in combinatie met een drie hoekige voorrangsbord, dit is niet altijd noodzakelijk. Ze hebben namelijk dezelfde betekenis. Bij het naderen van haaientanden ben je niet verplicht te stoppen. Komt er geen ander verkeer aan dan mag je dus doorrijden. Bij kruispunten met verkeerslichten zie je vaak de haaientanden op het wegdek. Vallen de verkeerslichten uit dan moet je dus naar de tekens op het wegdek kijken. Bestuurders met de haaientanden moeten dan het kruisende verkeer voorrang verlenen. De haaientanden worden gebruikt als voorrangsaanduiding en wordt aangebracht op het wegdek. Het equivalent van de haaientand is het verkeersbord de omgekeerde driehoek met rode rand. Bestuurders die de haaientanden naderen moeten dus voorrang verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. De kruisende weg kan ook een fietspad zijn. In tegenstelling tot de stopstreep is het niet nodig om bij haaientanden tot stilstand te komen. Maar het is toch veilig als je dit wel doet, je weet maar nooit of een fietser plotseling heel snel langsrijdt.

 

Tegenligger moet wachten, Jij hebt voorrang!

 

Eenrichtingsweg, je kunt hier nooit een personenauto als tegenligger verwachten, anders sprake van spookrijder.

 

  Verplichte rijrichting. Je moet de kant van de pijl op. Vorm van O (overal kan verkeer

aankomen).

Maximum snelheid 50 km/h. Hier heb je uiteraard meerdere borden van met andere snelheden.

Einde maximum snelheid 50 km/h

   Gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86 d             Einde gesloten verklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86 d

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

Gesloten voor motorfietsen.

  Gesloten voor alle motorvoertuigen.

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

 Voorrangskruispunt; zijweg links.

Voorrangskruispunt; zijweg rechts.

Voorrangskruispunt.

Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast.

Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.

keerverbod

Let op: S-bocht(en), eerst naar rechts

Let op: S-bocht(en), eerst naar links

In een parkeerhaven mag je 15 minuten parkeren.
Na 2 uur rijden wordt een rustpauze van minimaal 15 minuten aangeraden

Een rijbewijs is 10 jaar geldig.
Je wordt voor 5 jaar beschouwd als een beginnende bestuurder.
Vanaf 16,5 jaar mag je rijles nemen.
Vanaf 17 jaar mag je begeleid rijden met iemand naast je die langer dan 5 jaar zijn
rijbewijs heeft én ouder is dan 27 jaar.