Hoofdstuk 1/verkeersborden,pakeren en stilstaan

CATEGORIEËN VERKEERSBORDEN (TAAL VAN DE WEG)

Serie A : Snelheid
Serie B : Voorrang
Serie C : Gesloten verklaring
Serie D : Rijrichting
Serie E : Parkeren en stilstaan
Serie F : Overige geboden en verboden
Serie G : Verkeersregels
Serie H :Bebouwde kom
Serie J : Waarschuwing
Serie K :Bewegwijzering
Serie L : Informatie
De verkeersborden zijn dus opgedeeld in een flink aantal series en categorieën, en dan bestaan er in Nederland ook nog allerlei verkeersborden voor op het water, de spoorwegen en luchthavens. Op deze website behandelen wij echter alleen de verkeersborden voor de automobilisten, bromfietsers en fietsers, het algemene verkeer dus.

STOP: verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg. Minimaal 2 sec wachten STOPSTREEP

Een stopbord is een verkeersbord. De bestuurder die het bord nadert moet stoppen en moet voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg. Het bord komt dus voor bij het naderen van een voorrangsweg of voorrangskruispunt. Stoppen houdt in dat het voertuig echt tot stilstand moet komen. Het bord wordt gebruikt om in gevaarlijke situaties het verkeer af te remmen.
Het bord gaat altijd gepaard met een vlak voor de kruising dwars over de weg aangebrachte stopstreep, dáár waar men dient te stoppen. Het bord wordt voorafgegaan door het normale driehoekige voorrangsbord, dat enige tientallen meters vóór het stopbord is geplaatst.

Eenvoudige uitleg: Hier mag je niet parkeren of stil staan, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat. Je mag hier dus ook niet even iemand afzetten o.i.d. Verboden stil te staan betekent hetzelfde als een gele doorgetrokken streep. EZELSBRUG X IS NIKS.

Waar mag je NIET stilstaan op de rijbaan;

Fietsstrook.

Gele doorgetrokken streep.

Busstrook.

Ronde rode X bord.

Uiteraard mag je wel altijd parkeren in daartoe bestemd parkeervak , ondanks het aanwezig zijn van het ronde X bord. X bord (verboden te parkeren op de rijbaan, dus niet verboden in een daartoe bestemd parkeervak)

 

Niet stilstaan bij; fietsstrook; busstrook; gele doorgetrokken streep en ronde X bord. Als je NIET mag stilstaan mag je ook NIET parkeren (logisch toch!)

Hier mag je niet parkeren, maar wel laden en lossen en iemand in en uit laten stappen (1 seconde werk). Parkeerverbod betekent hetzelfde als een gele stippel lijn.

Parkeren is sleutel uit contact, deur dicht doen, auto verlaten of langdurig vrijwillig stil zitten in de auto. Gele stippellijn.

Je mag wel laden en lossen en in en uit stappen, maar NIET parkeren.

Nooit parkeren in de berm binnen de bebouwde kom, wel buiten de bebouwde kom (lijnen aan de zijkant van de weg moeten onderbroken zijn, dus NIET doorgetrokken!)

Nooit stilstaan op een busstrook, nooit stilstaan bij gele doorgetrokken streep.

In en uit laten stappen is 1 seconde werk en mag bijna overal, behalve bij fietsstrook, gele doorgetrokken streep, busstrook en ronde rode X bord. Daar nooit stilstaan op de rijbaan

Op fietsstrook met doorgetrokken streep met afbeelding fiets mag je niemand in en uit laten stappen. Op fietsstrook met onderbroken streep wel (suggestiestrook), tenzij je iemand hindert.

Niet bellen/SMSen op een invalidenplek, taxi standplaats en op een laden en lossen plek. Wel iemand in en uit laten stappen (1 seconde werk).

Op busstrook ( zie je op de weg lijnbus/busbaan) helemaal niemand in en uit laten stappen, echter bij een bus halte mag je wel snel iemand in en uit laten stappen.

In een woonerf mag je gewoon laden en lossen. Parkeren in de daartoe bestemde parkeervakken. Aanhanger in apart parkeervak, want anders steekt hij eruit en dat mag niet.

Op parkeerhaven mag je 15 minuten parkeren, in vluchthaven alleen stilstaan in geval van nood.

Na 2 uurtjes rijden is het advies minimaal 15 minuten een rustpauze te nemen.

Gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen, alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicapten voertuigen. VERBODSBORD, rode, ronde cirkel

Voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg/haaientanden (bord lijkt op haaientand, punt naar beneden, punt naar boven betekend waarschuwingsbord en rode ronde cirkelbord is verbodsbord!! Goed onthouden!)), verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg (dus GEEN voetgangers, zijn geen bestuurders, wel weggebruikers.) Bij haaientanden geef je voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg. Stopbord stoppen sowieso 2 seconde, stopbord en haaientanden dezelfde betekenis, alleen bij haaientanden niet stoppen als je geen verkeer ziet naderen op kruisende weg, echter bij stopbord ook 2 seconde stoppen ook als je geen verkeer ziet naderen (ook al ben je alleen op de wereld bij wijze van spreken). Geen verkeer bij haaientanden lekker doorrijden en bij stopbord 2 seconde stoppen. Bij stopbord voorrang verlenen aan alle bestuurders op kruisende weg ( dus niet alleen motorvoertuigen, maar ook bijvoorbeeld aan fietser, ruiter enzovoorts.)


Haaientanden zie je op het wegdek. Het zijn vaak witgeschilderde driehoeken. De betekenis van de haaientanden is: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Het gaat om de bestuurders, dus de voetgangers doen niet mee. In veel gevallen zie je de haaientanden in combinatie met een drie hoekige voorrangsbord, dit is niet altijd noodzakelijk. Ze hebben namelijk dezelfde betekenis. Bij het naderen van haaientanden ben je niet verplicht te stoppen. Komt er geen ander verkeer aan dan mag je dus doorrijden. Bij kruispunten met verkeerslichten zie je vaak de haaientanden op het wegdek. Vallen de verkeerslichten uit dan moet je dus naar de tekens op het wegdek kijken. Bestuurders met de haaientanden moeten dan het kruisende verkeer voorrang verlenen. De haaientanden worden gebruikt als voorrangsaanduiding en wordt aangebracht op het wegdek. Het equivalent van de haaientand is het verkeersbord de omgekeerde driehoek met rode rand. Bestuurders die de haaientanden naderen moeten dus voorrang verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. De kruisende weg kan ook een fietspad zijn. In tegenstelling tot de stopstreep is het niet nodig om bij haaientanden tot stilstand te komen. Maar het is toch veilig als je dit wel doet, je weet maar nooit of een fietser plotseling heel snel langsrijdt.

 

Tegenligger moet wachten, Jij hebt voorrang!

 

Eenrichtingsweg, je kunt hier nooit een personenauto als tegenligger verwachten, anders sprake van spookrijder.

 

  Verplichte rijrichting. Je moet de kant van de pijl op. Vorm van O (overal kan verkeer

aankomen).

Maximum snelheid 50 km/h. Hier heb je uiteraard meerdere borden van met andere snelheden.

Einde maximum snelheid 50 km/h

   Gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86 d             Einde gesloten verklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86 d

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee . Wit bord eronder kan aangeven tekst uitgezonderd( GELDT NIET VOOR), bijvoorbeeld voor fietsers snorfietsen en bromfietsen. Niet de tekst uitgezonderd dat wil zeggen GELDT ALLEEN VOOR.

Snorfiets heeft dezelfde afbeelding als de fiets.

Snorfiets; scooter, geen helm (wel in de binnenstad helm en op rijbaan rijden) , blauw kenteken, rijden maximaal 25 km/uur

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Verbodsbord.

Gesloten voor motorfietsen.

  Gesloten voor alle motorvoertuigen.  Motorvoertuigen zijn  alle voertuigen die worden aangedreven door een motor behalve bromfiets, snorfiets, elektrische fiets en gehandicapte voertuig.

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

 Voorrangskruispunt; zijweg links. WAARSCHUWINGSBORD, RODE PUNT NAAR BOVEN!

Voorrangskruispunt; zijweg rechts.

Voorrangskruispunt.

Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast.

Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan.

keerverbod

Let op: S-bocht(en), eerst naar rechts

Let op: S-bocht(en), eerst naar links

In een parkeerhaven mag je 15 minuten parkeren.
Na 2 uur rijden wordt een rustpauze van minimaal 15 minuten aangeraden

Een rijbewijs is 10 jaar geldig.
Je wordt voor 5 jaar beschouwd als een beginnende bestuurder.
Vanaf 16,5 jaar mag je rijles nemen.
Vanaf 17 jaar mag je begeleid rijden met iemand naast je die langer dan 5 jaar zijn
rijbewijs heeft én ouder is dan 27 jaar.

Bij scherpe bocht naar links extra rekening houden met tegenliggers.

In een fietsstraat ben je als auto te gast. Stapvoets rijden.

Bij gele omleidingsborden kan alles, mag alles en kun je alles verwachten.

2 naar bovengerichte pijltjes naast bord, DIRECT

       na anderhalve kilometer!  Bij 2 naar bovengerichte pijltjes naast bord  bord, DIRECT

Alleen binnen de bebouwde kom mag je parkeren op een rijbaan van een voorrangsweg.

Geen verbod stil te staan onder viaducten en bruggen. Wel in tunnels verbod om stil te staan.

Voor en in of uitrit geldt een parkeerverbod, maar je mag wel stilstaan voor het onmiddellijk in en uit laten  stappen van passagiers of  om onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Een blauwe streep is aangebracht in een parkeerschijfzone, stel je parkeerschijf op de juiste wijze in.