Hoofdstuk 2/alcoholregels/video voorbeeld rijles; instinkers praktijkexamen/file parkeren/bijzondere manoevres

Het maximale toegestane alcoholpromillage in het bloed is 0,2 promille. Dat staat gelijk aan 88 microgram alcohol en dat zijn 1 à 2 biertjes. • Een Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) krijg je bij een alcoholpromillage tussen de 0,5 – 0,8 promille.

Een alcoholslot kun je opgelegd krijgen vanaf 1 promille.  Je kunt een rijverbod van maximaal 24 uur krijgen voor rijden met te veel alcohol op.

1 standaardglas alcoholhoudende drank blijft 1,5 uur in het lichaam.

Onthouden;

Het maximale toegestane alcoholpromillage in het bloed is 0,2 promille. Dat staat gelijk
aan 88 microgram alcohol en dat zijn 1 à 2 biertjes.
Een Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) krijg je bij een
alcoholpromillage tussen de 0,5 – 0,8 promille.
Een alcoholslot kun je opgelegd krijgen vanaf 1 promille.
Je kunt een rijverbod van maximaal 24 uur krijgen voor rijden met te veel alcohol op.
1 standaardglas alcoholhoudende drank blijf 1,5 uur in het lichaam.

Dronken op de fiets
Als je deelneemt aan het verkeer moet je nuchter zijn. Het is dus verboden om dronken achter het stuur te zitten. Dit geldt niet alleen voor autobestuurders, maar ook als je op de fiets rijdt. Wat kan er gebeuren als de politie je pakt als je dronken op de fiets bent? Kan je rijbewijs worden ingevorderd?
Dronken op fiets
Je mag NIET fietsen als je onder invloed van alcohol bent. Het kan namelijk leiden tot gevaarlijk rijgedrag en je kan het gevaar daarmee hinderen en een gevaar zijn voor anderen of zelfs een ongeluk veroorzaken. Ook fietsers hebben een alcohollimiet. Het alcoholgehalte van een fietser mag niet hoger zijn dan 0,2 promille. Dat is net als in de auto of op de motor. Wat kan gebeuren als je dronken op de fiets wordt aangehouden? De politie kan je rijbewijs niet innemen als je dronken op de fiets wordt aangehouden. Je kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen. Je kunt verder ook een boete krijgen.
Je kunt als fietser worden veroordeeld als je het verkeer in gevaar brengt of hindert. Ook kun je worden veroordeel als je een verkeersongeval veroorzaakt waarbij iemand overlijdt of zwaar lichamelijk gewond raakt. Deze regels gelden zowel voor motorvoertuigen als andere voortbewegingstoestellen, dus ook voor een fiets, een skateboard of zelfs een step.
Straf bij dronken fietsen?
De straf is net hetzelfde als bij alle andere voertuigen en bestaat minimum uit een geldboete. De boete is afhankelijk van de graad van dronkenschap. Als de politie je dus dronken op de fiets pakt kun je een rijverbod krijgen of een boete. Een dronken fietser kan namelijk het overig verkeer hinderen of zelfs in gevaar brengen.

Rijverbod; verboden te rijden, ook geen fiets. Meestal opgelegd door teveel alcoholgebruik. Maximaal voor 24 uur.

Vraag; Je drinkt om 21:oo uur 5 glazen bier. Hoe laat mag je weer veilig auto rijden?  Antwoord; je mag met hooguit 1/2 glazen bier op auto rijden. Hier dus 3 glazen bier teveel op. 1 glas bier blijft 1.5 uur in het lichaam; hier dus 3 maal 1.5 uur is 4.5 uur. Je mag dus om 21:00 uur plus 4.5 uur is 01:30 uur weer de weg op om auto te gaan rijden.

Voorbeeld rijles

Als je uit een uitrit komt laat je alle weggebruikers voor gaan.

Voetgangers mogen binnen een erf de weg over de volle breedte gebruiken.

Stap je uit de auto moet je de gehandicapte voor laten gaan. (namelijk alle weggebruikers , bijzondere manoeuvre, dus sowieso ook de gehandicapte).

Op autosnelweg nooit achteruit rijden.

Als je weg wil rijden, moet je de voetganger voor laten gaan (bijzondere manoeuvre), alle weggebruikers  voor laten gaan.

Bijzondere manoeuvres waarbij je iedereen voor laat gaan

1) vanaf stilstaande  positie wegrijden.

2)vooruit inparkeren.

3) achteruit inparkeren.

4)achteruit rijden.

5)keren.

Bij 1,2,3,4,en 5 alle weggebruikers voor laten gaan.