Hoofdstuk 7/theorie examen/instrumentenbediening auto

Wat moet je meenemen naar je theorie-examen?

Hoe gaat het theorie-examen in zijn werk?

Neem mee naar je theorie examen,  een geldig identiteitsbewijs en je reserveringsnummer mee. Dit nummer staat in de brief of e-mail die je hebt ontvangen. In de examenzaal mag je alleen je identiteitsbewijs meenemen.

Hoe gaat het theorie-examen?

1. Gevaarherkenning – gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie ( 25 vragen, 8 seconden tijd per vraag en je er maximaal 12 fout hebben om op dit onderdeel te slagen, dus bijna de helft).

2. Kennis – hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen

3. Inzicht – hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen

Dus het examen bestaat uit totaal 65 vragen.

Altijd goed de vraag lezen.

Goed de afbeelding bekijken.

Concentreer je!!

De vragen in het theorie-examen auto gaan over negen onderwerpen:

 
Onderwerp Omschrijving van het onderwerp
Gevaarherkenning Het herkennen van gevaar in verschillende situaties en bepalen wat je moet doen: remmen, gas loslaten of niets.
Gebruik van de weg De plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, maximumsnelheid, stilstaan en parkeren.
Voorrang en voor laten gaan Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres Onder andere over rijden op een autosnelweg of in een erf. En wat je wel en niet mag doen bij bijvoorbeeld een militaire colonne of tijdens een bijzondere manoeuvre.
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties Het gebruik van lichten, geven van signalen, zitplaatsen, gebruik van autogordels en reageren in noodsituaties zoals pech en een ongeluk.
Verkeerstekens en aanwijzingen Verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek en aanwijzingen van bijvoorbeeld agenten.
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor een veilige verkeersdeelname en om zuinig te rijden? En welke risico’s zijn er?
Wetgeving De algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van de auto.
Voertuigkennis De eisen die aan de auto gesteld worden zoals lading en verlichting, en kennis van bijvoorbeeld dashboardsymbolen en gebruik van spiegels.

Onderdeel 1. Gevaarherkenning

Dit onderdeel bestaat uit 25 vragen die gaan over het onderwerp Gevaarherkenning.

Onderdeel 2. Kennis

Dit onderdeel bestaat uit 12 vragen over de onderwerpen:

 • Gebruik van de weg
 • Voorrang en voor laten gaan
 • Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
 • Verkeerstekens en aanwijzingen
 • Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
 • Wetgeving
 • Voertuigkennis

Onderdeel 3. Inzicht

Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen over de onderwerpen:

 • Gebruik van de weg
 • Voorrang en voor laten gaan
 • Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
 • Verkeerstekens en aanwijzingen
 • Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden

 

Je beantwoordt de vragen op een computer. Wil je precies weten over welke onderwerpen het theorie-examen kan gaan? Kijk dan in het document, inhoud cbr theorieexamen

Wat voor soort vragen krijg je tijdens je theorie-examen?

In het theorie-examen voor de auto kom je verschillende soorten vragen tegen. Dit kunnen zijn:
de sleepvraag;
de single-sleepvraag;
de invulvraag;
de hotspot vraag;
de ja/nee-vraag;
de meerkeuzevraag.

Belangrijk dat er de trucjes zijn die worden aangeleerd en niets met verkeersveiligheid te maken hebben. Het zijn er meer dan 20. Cursisten leren welke antwoorden horen bij bepaalde woorden of situaties, zoals:
Staat er in de vraag het woordje ‘invloed’, dan is het antwoord altijd ‘ja’. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Heeft het rijden met open raam invloed op het brandstofgebruik?’

Een andere truc die wordt aangeleerd, is dat er bij het CBR altijd drie dingen toenemen als daarom wordt gevraagd. ‘Remweg, reactietijd en de centrifugaal kracht’: als deze woorden in de vragen voorkomen, is het antwoord altijd ‘toenemen’ of ‘neemt toe’.

En bij CBR-vragen met de woorden ‘nu nog’, ‘nu al’ of ‘alsnog’, is het antwoord altijd ‘nee’. Luidt de vraag: ‘Mag je nu nog van rijbaan veranderen’, dan is het antwoord altijd ‘nee’.

Ezelsbruggetje voor theorie

Voordat je in een auto mag stappen moet je eerst het theoretisch gedeelte onder de knie krijgen. Je gaat eerst de borden leren en dan mag je examen daarin maken. Het is natuurlijk handig als je een hulpmiddeltje hebt om de borden snel en makkelijk te kunnen onthouden. Er zijn immers een heleboel borden en soms kan het verwarrend overkomen. Je kunt dus gebruik maken van handige ezelsbruggetjes. Een ezelsbruggetje is een vuistregel, handigheidje of hulpmiddel om iets te onthouden. Bij het theorie examen krijg je de borden en ook verkeerssituaties. Daarin kun je aangeven wat jij zou doen in een bepaalde situatie. Om de borden van verboden te parkeren en verboden stil te staan uit elkaar te houden kun je dit ezelsbruggetje gebruiken: een bord met een kruiS = verboden Stil te staan.
Bij een RechtDOOR op dezelfde weg op kruispunt waar geen verkeerslichten staan heeft rechtdoor voorrang: RechtDOOR op dezelfde weg gaat VOOR.

Een uitzondering is als jij rechtsaf wil slaan en een fietser rijdt aan jouw kant van de weg rechtdoor, dan moet je die fietser natuurlijk voorrang geven. Een bord met de punt naar boven is een waarschuwingsbord. Als 2 auto’s op dezelfde weg staan en dezelfde mocht moeten maken dan gaat de auto die een korte bocht moet maken voor de auto die een lange bocht moet maken: korte bocht gaat voor lange bocht. Links afslaan: S=in de spiegel kijken, P = pijl, O = opzij kijken, T =tegenliggers, gebruik het woord SPOT.

 

HET RIJBEWIJS,

Een rijbewijs is 10 jaar geldig. • Je wordt voor 5 jaar beschouwd als een beginnende bestuurder. • Vanaf 16,5 jaar mag je rijles nemen. • Vanaf 17 jaar mag je begeleid rijden met iemand naast je die langer dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft én ouder is dan 27 jaar.

Instrumentenbediening in auto