Hoofdstuk 3/lading,inhalen met en zonder aanhangwagens

Lading op het dak mag niet meer uitsteken dan 20 cm aan beide zijkanten. • Bij het slepen van voertuigen mag de afstand tussen beide voertuigen niet meer dan 5m zijn. • Als de lading aan de achterzijde meer dan 1 m uitsteekt is een markeringsbord verplicht. • Een lading lichter dan 750 kg heeft een wit kentekenplaat met hetzelfde kentekennummer als de auto. • Een lading zwaarder dan 750 kg heeft een geel kentekenplaat met een ander kentekennummer dan de auto, én een eigen kentekenbewijs. • De maximale massa rijklaar gewicht van een personenauto is 3500 kg.

Vraag; een aanhangwagen moet een geel kentekenplaat hebben met een ander kentekennummer als de auto. Hoe zwaar is de lading in de aanhanger? Minder dan 750 kg/meer dan 750?

Onthouden;

Lading op het dak mag niet meer uitsteken dan 20 cm aan beide zijkanten.
Bij het slepen van voertuigen mag de afstand tussen beide voertuigen niet meer dan 5 meter zijn.
De lading mag bij een personenauto niet meer uitsteken dan 1 meter en dan bij alleen ondeelbare lading.
Als de lading aan de achterzijde van een aanhangwagen meer dan 1 m uitsteekt is een
markeringsbord verplicht.
Een aanhangwagen met lading lichter dan 750 kg heeft een wit kentekenplaat met
hetzelfde kentekennummer als de auto.
Een aanhangwagen met lading zwaarder dan 750 kg heeft een geel kentekenplaat met
een ander kentekennummer dan de auto, én een eigen kentekenbewijs.
De maximale massa rijklaar gewicht van een personenauto is 3500 kg.

Lading kan invloed hebben op de verlichting van de auto.

INHALEN MET AANHANGWAGENS

ZOWEL OP AUTOWEG ALS AUTOSNELWEG MAXIMAAL 90 KM/uur. Inhalen steeds op meest linker rijbaan.

Als een auto langzaam op de linkerrijstrook rijdt en je wilt deze auto inhalen dan wachten tot de auto naar rechterrijstrook gaat! Pas dan inhalen!

Ook mag je niet meteen van de rechterrijstrook naar de meest linkerrijstrook gaan! Eerst naar de naastgelegen rijstrook en vervolgens naar de andere rijstrook. Dus een voor een!

Nooit inhalen voor een bocht, zebrapad en een kruising.

Grondregel; van links inhalen, maar; Van rechts inhalen; verlaten van autosnelweg, in een file, op een rotonde, een fietspad met onderbroken strepen, bij een tram. (ezelsbrug FRUIT, F(file), R(rotonde), U(uitvoegen), I(invoegen), T(tram).